GRÄNSEN BAKOM OSS I KARANTÄNTID.

Det är såklart svårt att glömma hur våren 2020 har förändrat hela vår värld. Från februari fram till i dag lever hela världen under en svår pandeminsperiod. Visst måste vi alla göra uppoffringar och ännu mer för oss kulturarbetare har dessa varit hårda.

Vi kunde inte repetera i flera veckor mellan mars – april; dessa rep hade vi behövt för att uppnå det vi ville när det sedan var det dags för premiär. Covid 19 tillät inte oss det. Under tiden när vi inte kunde repetera höll vi våra roller levande genom att vara med dem på vardagen… Här visas resultatet av det; ni ser här en stafett där varje skådespelare/dansare har en typ av dialog med sin roll och även rollen tar mer makt över det dagliga livet; på så sätt kunde vi repetera och hålla materialet igång.