EN POETISK OCH DANSANT MONOLOG

Varför beskriver vi PARALLELLA SPÅR som en poetisk dansant monolog? Under sidorna Del 1: Huset, Del 2: Staden och Del 3: Havet, förklaras varför och hur vår process har sett ut.