Syfte

Mål
1 Att fokusera på konsekvensen då individers bakgrund inte respekteras.
2Att arbeta för jämställdhet samt att utveckla friheten att tänka, välja och agera självständigt, vilket sker så länge människan respekterar andras tillvaro.
3 Att utveckla alternativa val för de mest utsatta i samhället.
Att målen uppnåtts kommer att verifieras med följande mätbara indikatorer:
-Minst tio personer i publiken ska reflektera över möjligheten att arbeta för mänskliga rättigheter.
-Minst fem ungdomar i publiken ska ta upp en diskussion i sin skola om begreppen Jämställdhet, frihet och självständighet.
-En diskussionskväll genomförs då man pratar om Neruda, Lorcas och Shakespeares positioner för de svagaste, fattigaste och mest utsatta individerna i sina respektive samhällen.

Metod
1 Arbete för mänskliga rättigheter. Olika organisationer för mänskliga rättigheter kommer att inbjudas att se pjäsen. Publiken kommer att få veta om organisationers arbete genom att få informationsblad eller broschyrer som berättar om deras arbete och hur man kan gå med eller bidra till verksamheten.
2 Diskussion i klassen eller skolan: Ungdomarna ska kunna erbjudas att få stöd och hjälp när de tänker diskutera dessa begrepp i sina klasser/skolor. Ensemblen (ledaren) kan även erbjuda sig att närvara och guida diskussionen. Annars kommer det att finnas en bilaga med råd och stöd om hur de kan planera och genomföra denna diskussion.
.3 Diskussionskväll: Vid ett senare tillfälle kan ensemblen organisera en diskussionskväll då temat kan vara: ” Neruda och Lorca; två politiska författare eller två känsliga poeter som påverkade och påverkades av sina respektive lands historia?”. ”Shakespeare och hans budskap: Man kan inte leva utan frihet och rätt till ett självständigt val”.

Vårt arbete
1 Utveckling
a) Vårt arbete: Genom teater och dans kommer alla som är involverade, även publiken, att bättre kunna sätta sig in i hur andra personer lever. Denna situation är oändlig eftersom vi inte har kunnat stoppa att det upprepats under flera sekel. Meningen är att fokusera detta problem för att förbättra individens rätt att välja sitt eget liv Vi tror att ett alert samhälle är ett samhälle som aktivt och medvetet kan påverka dagens verklighet. Alla som vill förändra den kan då börja med att vara med i ett dansteaterprojekt. Teater och dans är känsliga konstformer som hjälper oss att se världen med nya ögon.
b) Våra principer: Alla individer är lika värda: både män och kvinnor kommer att få lika mycket lön/arvode. Vi arbetar för en jämställd dansteatergrupp.
Alla kulturer är lika nödvändiga: Inom ensemblen finns det personer från olika folkgrupper. Vi arbetar för integration, kulturmöten och för en öppen scen för alla.

Förberedande produktion
a) Manus arbete: Från och med den 11:e maj 2008 fram till den 25:e feb. 2009 har koreografen både samlat in och valt ut material samt skrivit färdigt manuset till Tre älskade: kärleken står i vägen.
b) Produktion: Under våren kommer författaren att genomföra följande projektled:
– beskrivning av projektet
– Söka skådespelare och dansare
– Söka scen
– Söka producent
Sammanlagt kommer detta arbete att genomföras under ungefär 300 timmar från 11:e maj 2008.

Ensemblens roll
·Grund för vidare arbete: Denna grupp ses som grunden till ett blivande dansteaterkompani.
·Audition: Ensemblen kommer att planera auditions och tillsammans välja ut de bästa till att vara med i gruppen.
·Repetition: Repetitioner till Tre Älskade startas någon gång under hösten 2009. Exakta datum bestäms under mars/april.
·Produktion: Hela ensemblen är ansvarig för de många olika sysslorna inom projektets produktion
·Träning: Om behovet finns kommer vi att skaffa extra insatser i arbetet med dans och teater genom att ha lektioner med professionella i dessa ämnen.

Dokumentation
Tre älskade tillhör trilogin Oändliga verkligheter. Varje del ska fotograferas och regissören/koreografen kommer samtidigt att skriva om hela processen så som den upplevs under arbetets gång. Målet är att boken som berättar om hela trilogin ska färdigställas år 2011. Det kommer att även finnas en fotoutställning i samband med bokens presentation.