BAKGRUND

Resan startade i maj 2020, när en global pandemi inte tillätt oss presentera vår dåvarande produktion Gränsen bakom oss. I bilden här bredvid ser ni ensemblen som gjorde en enda filmföreställning; vi filmade på dåvarande Teater Pero. Mer information om pjäsen hittar ni här på vår hemsida.

Om en blind kvinna

parallela
spår


mänskliga rättigheter

Pjäsen Gränsen bakom oss handlade om en blind fransk flicka som överlevde Andra Världskriget. Vid slutet av pjäsen ser vi hur hon blev en framgångsrik, blind forskare och mor, fullt av minnen från kriget. En till överlevare.
Därifrån startade en ny början: PARALLELLA SPÅR.


Robin och jag insåg snabbt att vi behövde lyfta upp nya drag, egenskaper hos Marie-Laure och ännu fler berättelser ur hennes liv. Robin kände sig inte helt färdig efter en icke avslutad föreställningsperiod. Vi behövde undersöka mer.

Vi möttes ett par gånger under sensommar och höst 2020 och vi började att byta tankar och idéer om ett nytt projekt. Hon började skriva och och det resulterade i en monolog.

Essensen av den gamla produktionen är kvar, men fokus ligger nu i hennes inre kraft, hennes inre spår, i drömmar som hon inte kunnat genomföra. Inte än.

Och så är verkligheten för dem som upplevt tortyr, förnedring behandling och förföljelse. Andra Världskriget är kanske den mest angripande historiska perioden som berör mänskligheten från sin grund. Det finns inte många historiska händelser som har tvingat oss att förstå var vår gräns ligger; fram tills idag fortsätter vi att se spår av det, vi lever i en värld som är resultat av det; vi lever i en värld som står i konstant limbo av möjliga nya krig; vi lever i en värld där förstörelse, pandemier, våld och terror kan vara en vardag för många människor.

Så vi behöver många Marie – Laure, vi behöver lyssna, se och uppleva med dem alla spår som inte går att sudda bort. Och vi bör inte sudda bort de egentligen; det är snarare tvärtom. Vi borde alltid titta, läsa, höra, samtala och agera varje gång vi har ett minne från kriget. Att öppna ögonen och inse att de parallella spår bär vårt universum i ett liv mellan då och nu.


Som en del av vår princip, så tar även denna pjäs upp mänskliga rättigheter. Genom att visa hur livet för en krigsöverlevare kan se ut, påpekar vi samtidigt att brott mot dem mänskliga rättigheterna alltid måste stoppas, uppmärksammas och hindras. I ett förebyggande syfte tar alltid Reality Dansteater Kompani arbete för de mänskliga rättigheterna. Våra produktioner vill belysa och aktivt påverka samtal och dialog av dem inom scenkonst. Vi vill vara aktiva och alerta konstnärer som är kapabla att skapa med generositet och solidaritet. Utan ett arbete för mänskliga rättigheter inom kultur, är vi kanske i ett mindre mål för att förbättra världen. Det är genom konst, scenkonst och såklart dansteater, som vi lyckas skapa oväsen när brott mot mänskliga rättigheter dyker upp någonstans på vår planet. Reality Dansteater Kompani, har som mål att aldrig svika de mest utsatta i samhället; de som överlever krig är en sådan grupp.skapande
Parallella Spår

Vad spännande projekt ni arbetar med och så viktigt! Det krävs mod att låta personer i kris spela upp andras trauman, men det ger ju läkning och distans till sina egna sår. Intressant att kombinera teater och dans som förstärker! Det är inget hafsverk.

Ann Berglind


I följande sidor kan du veta mer om oss : Klicka på VILKA ÄR VI